Što je vaše kulturno blago? Ispričajte svoju priču, prikažite kulturna blaga vaših sredina i osvojite vrijedne nagrade !!

Kultura i umjetnost pružaju spas i utočište od svakodnevnice nudeći svakom pojedincu jedinstvenu viziju života i budućnosti.

Koliko često se zapitamo da li znamo dovoljno o kulturnoj baštini naše zemlje? Da li smo dovoljno upoznati sa njenom bogatom tradicijom, naslijeđem, kulturnim i prirodnim ljepotama? Europska unija kontinuirano djeluje na osnaživanju kulturnih i kreativnih sektora i uvažavanju značaja kulture u povezivanju zajedničkog europskog identiteta, vrijednosti i evropske budućnosti. U skladu s tim, Info centar Europske unije u Bosni i Hercegovini poziva sve zainteresirane građane da učestvuju u nagradnom foto natjecanju #MojeKulturnoBlago i prikažu značaj kulture u svojim životima !!

Propozicije i pravila nagradnog natjecanja

ČLAN 1: ORGANIZATOR – Info centar Europske unije u BiH, Skenderija 3a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, (u daljem tekstu: Organizator) ovim putem javno objavljuje pravila za Nagradno foto takmičenje #MojeKulturnoBlago  u 2021. godini (u daljem tekstu: Nagradno takmičenje). Učešćem u ovom Nagradnom takmičenju, učesnici prihvataju ova Pravila.

ČLAN 2: TRAJANJE NAGRADNOG TAKMIČENJA – Nagradno foto natjecanje će se realizirati od 22.7.2021. od 12:00 sati do 31.8.2021. do 23:59 sati.

ČLAN 3: PRAVO UČEŠĆA – Pravo učešća u Nagradnom natjecanju imaju svi državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, osim uposlenika Info centra Europske unije u BiH i Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini, te članova njihovih užih porodica (u daljem tekstu: Učesnik).

ČLAN 4: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM NATJECANJU

 • Rok za prijavu na natjecanje je 31. kolovoz 2021. Prijave pristigle poslije navedenog datuma se neće uzeti u razmatranje;
 • Fotografije: Minimalan broj fotografija po učesniku je tri (3), dok je maksimalan broj fotografija po učesniku pet (5).
 • Prateći tekst (minimalno 150 riječi, maksimalno 750 riječi).
 • Fotografije i prateći tekst je potrebno objaviti na vlastitom Facebook profilu, obavezno koristiti #MojeKulturnoBlago, tagovati @euinfo.ba, naznačiti lokaciju na kojoj su fotografije napravljene i provjeriti da je objava javna kako bismo vas mogli pronaći.
 • Fotografije donose 70% finalne ocjene, a ocjenjivat će se: povezanost sa temom, originalnost i vizualni dojam.
 • Prateći tekst donosi 30% finalne ocjene, a ocjenjivat će se: povezanost sa temom, originalnost i književni izričaj.
 • Tema fotografije i pratećeg teksta je značaj kulture, tradicije i baštine u životu pojedinca i lokalne zajednice te važnost poštivanja i promocije kulturne baštine. Originalnim i kreativnim prijavama potrebno je prikazati značaj kulture za unapređenje kvalitete života.
 • Fotografije i prateći tekst moraju biti autentični i originalni. Svi oblici plagiranja vode do diskvalifikacije.
 • Samo fotografije koje ranije nisu objavljene i koje nisu učestvovale u drugim takmičenjima mogu biti prijavljene u ovom takmičenju.
 • Svi učesnici takmičenja trebaju pratiti Facebook profil EUIC @euinfo.ba
 • Sve prijave pristigle nakon isteka roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.
 • Sve prijave automatski postaju vlasništvo Organizatora. U razmatranje će se uzimati samo one prijave koje budu pripremljene i predate u skladu s ovdje navedenim Pravilima.
 • Nakon 31. kolovoza 2021., komisija će izabrati 10 finalista koji će se takmičiti u završnom krugu glasanja, te izabrati tri pobjednika. Izložba pobjedničkih radova i dodjela nagrada će biti održana u septembru 2021. godine.
 • Radovi finalista će biti objavljeni na internet stranici Info centra Evropske unije u Bosni i Hercegovini (www.euinfo.ba).

ČLAN 5: NAGRADNI FOND

 • Na osnovu odredbi ovih Pravila, nagrade će biti dodijeljene za tri najbolje prijave koje osvoje najveći broj glasova komisije.
 • Autori prva tri mjesta će imati priliku da dobiju digitalne fotoaparate ili pametne telefone.
 • Vrijednost nagrada je: 1 mjesto – 1.300,00 KM; 2 mjesto – 1.000,00 KM i 3.mjesto – 700,00 KM.
 • Finalisti natjecanja će osvojiti poklon pakete.

ČLAN 6: IZBOR I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA

 • Komisija za procjenu prijava na Nagradno natjecanje će bodovati svaku važeću pristiglu prijavu, ocjenjujući tekstualni i vizualni sadržaj Učesnika.
 • Pobjednici će biti proglašeni najviše 7 dana od isteka roka za prijavu. Pobjednici će biti kontaktirani putem Facebook profila te će njihova imena (bez osobnih podataka) biti oglašena na društvenim mrežama i internet stranici EUIC.

ČLAN 7: PONAŠANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA U SKLADU S PRAVILIMA

 • Učesnici Nagradnog takmičenja i pobjednici trebaju se pridržavati pravila ponašanja na društvenim mrežama i drugim oblicima i kanalima Internet i javnih komunikacija.
 • Organizator zadržava pravo da isključi Učesnika iz takmičenja ili diskvalificira pobjednika bez navođenja posebnog razloga, ako taj učesnik osobno ili kroz njegove/njene profile na društvenim mrežama pokaže znakove neprimjerene komunikacije ili prekrši navedena pravila.
 • Organizator nije odgovoran za bilo kakve tehničke probleme u vezi sa učešćem u natjecanju.

ČLAN 8: PUBLICITET I OBRADA PODATAKA – Učešćem u ovom Nagradnom natjecanju, Učesnici su suglasni da se, ako postanu pobjednici, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u online, štampanom, zvučnom i video materijalu. Učestvovanjem u ovom nagradnom natjecanju, Učesnici su suglasni da pristaju na obradu svih ličnih podataka unesenih u aplikaciju. Obrada ličnih podataka podrazumijeva arhiviranje podataka u svrhu kontaktiranja pobjednika te dokaza o učešću u Nagradnom natjecanju. Organizator se obvezuje postupati s ličnim podacima u skladu s Općom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka i privatnosti osoba.

ČLAN 9: IZMJENE I PREKID NAGRADNOG TAKMIČENJA – Nagradno natjecanje može se izmijeniti ili prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o izmjenama ili prekidu Nagradnog natjecanja biti obavješteni putem društvenih mreža i internet stranice Organizatora.

ČLAN 10: POREZI – Pobjednici ne snose nikakve troškove poreza, obveza niti naknade direktno povezane s nagradama dodijeljenim na ovom Nagradnom takmičenju.

Podijelite sa