Oružane snage BiH – Natječaj za uposlenje u Čapljini

Na osnovu člana 10. i 136. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik BiH”, br.: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) i člana 12. stav (1) Pravilnika o prijemu u vojnu službu, broj: 10-02-3-2671-18/17 od 26.03.2018. godine i broj: 10-02-3-470-7/21 od 21.06.2021. godine, u skladu sa Odlukom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 10-34-1-785-3/21 od 25.02. 2021. godine, a u cilju popune upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

.

I . OGLAS ZA PRIJEM VOJNIKA IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA OBJAVLJUJE SE ZA PUK, KOMANDE, JEDINICE I RODOVE/SLUŽBE ZA LOKACIJU ČAPLJINA:

 • Pješadija – 1,
 • Veza – 3,
 • Tehnička služba – 3,
 • Saobraćajna služba – 3.

II. OGLAS ZA PRIJEM VOJNIKA IZ REDA HRVATSKOG NARODA OBJAVLJUJE SE ZA PUK, KOMANDE, JEDINICE I RODOVE/SLUŽBE ZA LOKACIJU ČAPLJINA:

 • Pješadija – 11,
 • Veza – 4,
 • Intendantska služba – 4,
 • Sanitetska služba – 1,

III. OGLAS ZA PRIJEM VOJNIKA IZ REDA SRPSKOG NARODA OBJAVLJUJE SE ZA PUK, KOMANDE, JEDINICE I RODOVE/SLUŽBE ZA LOKACIJU ČAPLJINA:

 • Saobraćajna služba – 1.

.

Shodno članu 9. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) kandidati koji se prijavljuju za prijem u profesionalnu vojnu službu moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete prijema:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • da su zdravstveno sposobni za službu u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;
 • da nisu osuđivani na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci;
 • da nisu prethodno otpušteni iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine;
 • da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti;
 • da nisu mlađi od 18 (osamnaest) godina, niti stariji od 27 (dvadesetsedam) godina u vrijeme prijema, to jeste, na dan 31.12.2021. godine;
 • da su uspješno završili osnovnu vojnu obuku.

.

O svim detaljima, posebnim uvjetima, količinama za ostale lokacije i ostalo, pogledajte ovdje na linku.

Podijelite sa