Promoviramo visokoškolske ustanove – Sveučilište u Zagrebu

Detaljnije o studijskim grupama, dostupnim smjerovima, međunarodnoj priznatosti diplome, planu i programu rada fakulteta “Sveučilište u Zagrebu” možete potražiti na službenim stranicama, na linku www.unizg.hr

Prenosimo u cijelosti obraćanje rektora Sveučilišta budućim studentima:

Dobro došli na naše Sveučilište, jednu od najdugovječnijih i najpostojanijih hrvatskih institucija, koja ove akademske godine proslavlja 350. godišnjicu svojega osnutka!

Kao rektor Sveučilišta u Zagrebu osjećam veliku odgovornost jer sam prihvativši ovu dužnost obećao da ću sa svojim prorektorima, sa svim djelatnicima Rektorata i vodstvima fakulteta i akademija Sveučilišta te s drugim sveučilišnim tijelima i njihovim članovima, pridonositi prije svega vašoj dobrobiti!

Stoga vas, dragi budući studenti, pozivam da odgovorno iskoristite obrazovne prilike koje vam pružamo, da se zalažete za stjecanje znanja i kompetencija, ali i da se svi međusobno potičemo kako bismo unaprijedili svoj rad i postigli uspjeh!

Sveučilište u Zagrebu je, naime, ne samo najveće i najvažnije sveučilište u Hrvatskoj i potpora drugim sveučilištima, nego ima i jasnu strategiju svojega razvoja sa željom da bude i važno sveučilište u okružju Hrvatske i u Europi kao cjelini. Izborom Sveučilišta u Zagrebu, postat ćete dio ponosnih studenata kojih ovoga časa na svim godinama studija ima više od 70.000, što je gotovo 50% svih studenata koji pohađaju javna sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Iskreno se nadam da će vam ove web stranice koje smo pripremili koristiti za donošenje vaše konačne odluke o izboru jednog od 30 fakulteta, 3 akademije ili sveučilišnog centra “Hrvatski studiji”.

Jean Baptiste Say je rekao: “Povijest nam nije korisna zato što bismo u njoj čitali prošlost – nego zato što čitamo budućnost.”

Želim vam naglasiti da su se ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju bitno povećale mogućnosti i za međunarodnu suradnju Sveučilišta. U tom kontekstu najintenzivnija je međunarodna razmjena studenata Sveučilišta u Zagrebu koja se velikim dijelom zasniva na programima mobilnosti Erasmus+, pri čemu vam se otvara mogućnost da još tijekom studiranja steknete nova znanja i iskustva i na drugim sveučilištima u Europi. Budete li željeli jednog dana nastaviti svoje školovanje na poslijediplomskim studijima, bitno je naglasiti da je Sveučilište u Zagrebu i u tom segmentu vodeće u Hrvatskoj. Od uspostave poslijediplomskih specijalističkih studija na našem Sveučilištu na njih je upisano preko 12.500 studenata . Osim toga u 2014., više od 70% doktoranada upisanih na doktorskim studijima u Hrvatskoj pripada upravo našem Sveučilištu pa je samo od rujna 2014. godine promovirano čak 915 novih doktora znanosti i umjetnosti.

Sve što sam naveo potvrda je bogate povijesti, ali i izvrsne perspektive našeg Sveučilišta, a ujedno i potvrda vašega dobrog odabira!

Doista možete biti ponosni što ćete postati dio Sveučilišta u Zagrebu – ja vas s radošću očekujem i veselim se našim zajedničkim budućim uspjesima!

Vaš rektor, prof. dr. sc. Damir Boras

Podijelite sa