University of the Arts London (UK) – Natječaj za stipendije master studija 40.000,00 funti

University of the Arts London (United Kingdom) dodjeljuje stipendije za studente master studija koji će imati priliku da pohađaju UAL.

Vrijednost stipendije je 40.000 funti. Ovim iznosom su pokriveni troškovi školovanja, također korisnicima stipendije će biti ponuđen smještaj u ISH (International Student House) za vrijeme trajanja studija. Stipendija se odnosi na master studije (M ARCH, MA, MFA, MRes ili MSc kvalifikacije), a nastava će se odvijati na jednom od šest UAL koleđža, počev od akademske 2021/2022 godine.

Da biste mogli da aplicirate za stipendiju morate biti rezident jedne od zemalja sa niskim prihodima (Low-Income Countries), ili da ste podnijeli zahtjev za dobivanje azila u Velikoj Britaniji u trenutku kada aplicirate za stipendiju.

Ukoliko ste već na postdiplomskim studijama u Velikoj Britaniji ili inostranstvu u tom slučaju ne možete aplicirati za stipendiju. Godišnji prihod vašeg domaćinstva mora iznositi 50.000,00 funti ili manje (ekvivalentna u valuti drugih zemalja).

Da biste se prijavili, morate biti prihvaćeni na odabranim master studijama. Tada imate pravo da se prijavite za stipendiju. Neophodno je da uz prijavu odgovorite i na par pitanja (sa najviše 350 riječi po pitanju) koja se odnose na samu stipendiju kao što su:

  • Opišite šta bi stipendija značila za vas
  • Kako namjeravate da je iskoristite za buduće planove
  • Objasnite na koji način biste riješili probleme u svojoj državi
  • Kako biste se izborili za socijalnu pravdu i životnu sredinu

Rok za prijavu je 18.06.2021.g., a detaljnije o stipendiji možete naći na službenoj stranici.

Podijelite sa