Srednja škola Čapljina – Obavijest za maturante !!

Prenosimo u cijelosti:

POPRAVNI ISPITI

  1. lipnja 2021. godine u 12 sati – pismeni dio ispita
  2. lipnja 2021. godine u 12 sati – usmeni dio ispita

MATURA / ZAVRŠNI ISPIT – OBRANA RADA (za sve učenike)

  1. lipnja 2021. godine
  2. lipnja 2021. godine (za učenike koji polažu državnu maturu)

Sretno !!

Podijelite sa