Besplatne magistarske studije u Sloveniji !!

Ako ste diplomirali ili ste na završnoj godini vašeg diplomskog studija, jeste li za da nadogradite svoje obrazovanje u Sloveniji? Diploma stečena u Sloveniji je priznata u EU, SAD, Australiji i u skoro svim ostalim državama svijeta.

Jedna od najvećih prednosti za državljane BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije je da su na osnovi bilateralnih sporazuma sa Slovenijom za njih diplomske i magistarske studije na svim državnim fakultetima u potpunosti besplatne.

Slovenski obrazovni sistem važi za jednog od boljih u svijetu. Studijski programi se izvode na 6 univerziteta i 48 samostalnih visokoškolskih ustanova po Bolonjskom sustavu, a svaki od programa je akreditiran od strane Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju.

Tokom studija student ima boravišnu dozvolu, koja mu omogućava slobodno kretanje unutar schengenske zone, a Slovenija ima odličnu infrastrukturnu povezanost sa svim evropskim destinacijama i idealna je polazna točka za putovanja po Evropi. Studenti  u Sloveniji se hrane jeftinije, svaki obrok za studente sastoji se od subvencioniranog dijela koji se koristi u obliku bonova, i doplate razlike do pune cijene obroka. Osim toga, Slovenija studentima nudi brojne privilegije kao što su subvencija za prijevoz, popusti na raznim tečajima, ulaznice u muzeje i posjete kulturnih događaja, što smanjuje životne troškove studenata.

Jedna od prednosti ako ste student u Sloveniji je mogućnost da preko studentskog servisa obavljate tzv. studentski rad. Studenti na taj način mogu poboljšati svoj financijski položaj radeći tokom studija i steći vrijedno radno iskustvo, koje mogu ubaciti u svoj CV i samim tim poboljšati svoju konkurentnost na tržištu rada.

Za upis na magistarske studije u Sloveniji je potrebno da ste u svojoj zemlji diplomirali sa najmanje 180 i najviše 240 ECTS poena. Ukoliko još uvijek polažete zadnje ispite na vašim diplomskim studijama, i vi također možete da se prijavite na magistarske studije u Sloveniji. U tom slučaju morate da diplomirate najkasnije do kraja kolovoza, jer studijska godina počinje od 1. listopada. Prijemnih ispita za upis na magistarske studije u Sloveniji nema, osim na umjetničkim fakultetima na kojima možete očekivati intervju. Ukoliko želite da se upišete na magistarski program na području koje nije srodno s vašim diplomskim studijama, većina fakulteta će da zahtijeva da položite diferencijalne ispite prije početka studija. Za upis na nekoliko magistarskih programa, koji se smatraju za poželjnije, je potrebno i da kandidat ima uspjeh viši od 8 na diplomskim studijama.

Starosne granice za upis na magistarske studije nema.

Najviše predavanja se provodi na slovenskom jeziku, ali postoje i magistarski programi koji se provode na engleskom jeziku. Za magistarske programe na engleskom jeziku se od studenta očekuje da jezik zna na nivou B1 ili B2. Magistarske studije u Sloveniji traju dvije godine, odnosno poslije završenog studija se stiče 120 ECTS poena i naziv magistar.

Ukoliko ne želite riskirati i želite siguran upis na magistarske studije u Sloveniji, kontaktirajte stručnjake u 2TM. Vaše će biti samo da jednom dođete u Sloveniju, a to je prije početka studija !!

Podijelite sa