JAVNI POZIV za školovanje kadeta na vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije za školsku 2021/2022. godinu

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, raspisuje Javni konkurs za školovanje pet kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije za školsku 2021/2022. godinu.

Uvjeti natječaja:

a) da je državlјanin Bosne i Hercegovine,
b) da je zdravstveno sposoban za službu u Oružanim snagama,
c) da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,
d) da nije prethodno otpušten iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine,
e) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,
f) da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavlјanje dužnosti,
g) da ima odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavlјanje određene dužnosti.

Posebni uvjeti:

a) završena srednja škola IV stepen ili da trenutno pohađa 4. razred srednje škole,
b) da je postigao/la ukupan uspjeh tokom školovanja najmanje vrlo dobar,
c) da ima ukupan prosjek ocjena iz matematike najmanje vrlo dobar,
d) kandidati koji trenutno pohađaju 4. razred srednje škole, po završetku istog moraju odmah, a ne kasnije od 20.06.2021. godine dostaviti ovjerene kopije svjedočanstva i diplome preporučeno putem poštanske službe na adresu.
e) kandidati koji trenutno pohađaju 4. razred srednje škole po završetku istog, moraju u svjedočanstvu sa polugodišta imati najmanje isti ukupan prosjek ocjena kao i u svjedočanstvu sa polugodišta 4. razreda koje su predali u dokumentima za prijavu na javni konkurs. Ministarstvo odbrane BiH zadržava pravo na prekid postupka upućivanja kandidata za kadeta na školovanje ukoliko lice nema minimalno isti prosjek kao i na polugodištu četvrtog razreda,
e) da nije mlađi od 18 i stariji od 21 godine na dan 30.09.2021. godine,
f) poznavanje engleskog jezika (test ALCPT – minimalno 60 bodova),
g) poznavanje njemačkog jezika (nivo A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru – CEFR),
h) poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Internet),
i) fizička spremnost: kandidati/kinje moraju imati dobru fizičku spremnost, koja će se provjeriti kroz sljedeće discipline: Trčanje (3200 metara) – Trbušnjaci – Sklekovi – Plivanje na 300m slobodnim stilom.

U slučaju istog broja bodova po provedenom postupku izbora kandidata, prednost ima kandidat pola koji je manje zastuplјen u OS BiH.

Detaljnije o Natječaju: http://www.mod.gov.ba/afoto2016/Austrija%20B.pdf

Podijelite sa