Natjecanje Mladi Eko reporteri

Mladi Eko Reporteri je licencirani internacionalni program koji se provodi u preko 45 zemalja svijeta s ciljem da angažira mlade od 11-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoliša, te izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja.

U Bosni i Hercegovini se realizira četvrti put.

Program razvija vještine i znanja mladih, pruža im dublje razumijevanje održivog razvoja i zaštite okoliša, jača njihove komunikacijske i građanske vještine, osobnu inicijativu, timski rad, kritičku analizu, socijalnu odgovornost i liderske sposobnosti.

Propozicije:

 • Učesnici natjecanja trebaju imati između 11 i 18 godina i biti polaznici neke od osnovnih ili srednjih škola u Bosni i Hercegovini koje su uključene u program Eko-škole;
 • Radovi koji se šalju trebaju biti individualni sa isključivo navedenim 1 natjecateljem (izuzev video rada u kojem može biti navedeno više autora);
 • Isti natjecatelj može prijaviti više radova, ali maksimalno jedan može biti nagrađen;
 • Radovi trebaju da pokriju jednu od zadanih tema za ovogodišnje natjecanje: “Zagađenje”, “Klimatske promjene” ili “Gubitak biodiverziteta”.
 • Radovi se mogu napraviti u jednoj od 4 kategorije:
  • Reportaža (članak)
  • Fotografija (pojedinačna reportažna ili pojedinačna fotografija ekološke kampanje)
  • Foto Priča (3-5 fotografija)
  • Kratki Video (video reportaža Ili video ekološke kampanje)
 1. REPORTAŽA (ČLANAK)
 • Pisani radovi ne smiju preći 1.000 riječi;
 • Moraju sadržavati 1-3 ilustracije ili fotografije sa komentarom ispod slike ne dužim od 20 riječi;
 • Izvor svih crteža/fotografija koji nisu originalni mora da bude naveden;
 • Preporučuje se kratak, zanimljiv naslov od najviše 140 karaktera;
 • Rad mora sadržavati uvod, razradu i zaključak, te dati odgovor na pitanja tko, što, gdje, kako i zašto;
 • Članci se šalju elektronskim putem, u word (.doc) formatu;
 • Prateće fotografije se također posebno šalju u .JPEG ili .PNG

2. FOTOGRAFIJA

2.1. Reportažna Fotografija

 • Reportažna fotografija mora imati naslov od najviše 140 karaktera;
 • Odnosi se na fotografiju koja prikazuje neki realni događaj ili moment iz prirode (ne smije biti dorađivana);
 • Mora sadržavati opis od najviše 100 riječi i komentar ispod fotografije od najviše 20 riječi ili samo opis od najviše 120 riječi ukupno;
 • Opis i naslov trebaju objasniti ekološku vezu i/ili rješenje problema predstavljenih na fotografiji;
 • Fotografija mora biti dostavljena mailom sa rezolucijom 150-300 dpi, u .jpg ili .png format

2.2. Fotografija Ekološke Kampanje

 • Odnosi se na fotografiju koja može biti “režirana” i “dorađivana”;
 • Naslov može sadržavati najviše 140 karaktera;
 • Opis može, a ili i ne mora, imati najviše 100 riječi;
 • Opis i naslov trebaju objasniti ekološku vezu i/ili rješenje problema predstavljenih na fotografiji;
 • Fotografija mora biti dostavljena mailom sa rezolucijom 150-300 dpi, u .jpg ili .png formatu

3. FOTO PRIČA (3-5 FOTOGRAFIJA)

 • Ovo je također vrsta dokumentarne fotografije, koja ne smije biti “režirana”;
 • Ne podrazumijeva istu pojavu ili događaj slikanu iz raznih uglova već grupu raznih fotografija povezanih tekstom;
 • Rad mora sadržavati naslov (ne više od 140 karaktera);
 • Rad mora sadržavati i kraći opis kao uvod, ne duži od 100 riječi, te komentar za svaku od slika ne duži od 20 riječi;
 • Fotografije moraju biti dostavljene mailom sa rezolucijom 150-300 dpi u .jpg ili .png formatu, a prateći tekst dostavljen u word (.doc) formatu.

4. VIDEO

 • Trajanje videa je do 3 minute (ovo NE uključuje odjavnu špicu sa imenima autora i izvorima podataka);
 • Video mora biti propraćen naslovom (ne više od 140 karaktera);
 • Preporučuje se uvod i zaključak, korištenje dokumentarnog filma ili stila reportera/intervjua, te odgovaranje na pitanja tko, što, kako, kada, gdje i zašto;
 • Preporučuje se da 70% završnog videozapisa čine originalne fotografije, video snimci i snimljeni zvuk učenika;
 • Ako se koriste dodatne fotografije, ilustracije, videa i audio snimci, mora se navesti izravni autor/izvor;
 • Glazba se ne preporučuje u formi dokumentarnog videa;
 • Format mora biti kompatibilan sa YouTube servisom;
 • Video se treba postaviti na osobni YouTube kanal, a mailom se šalje link na video koji treba biti javan.

Način prijave i rokovi:

 • Natjecatelji trebaju poslati svoj rad u skladu sa gore navedenim propozicijama na e-mail: ekoskole@munja.ba;
 • Rok za prijavu je: petak 07.05.2021. godine do 15:00h;
 • Pored svoga rada potrebno je napisati u emailu i sljedeće informacije:
 • Ime i prezime natjecatelja
 • Datum rođenja
 • Naziv škole
 • Grad
 • Kontakt broj / mobitel
 • Nepotpuni radovi, radovi koji nisu u skladu sa propozicijama i koji ne stignu na vrijeme neće biti uzeti u razmatranje.

Priručnik: 

 • Za dodatne ideje i upute kako kreirati efektne radove pogledajte Priručnik koji je izradila Fondacija za ekološku edukaciju uz prevod kolega iz Crne Gore.
 • Također, pomoć možete potražiti u video tutorijalima koje je izradila Fondacija za ekološku edukaciju.

Nagrade:

 • Stručni žiri odabrat će finaliste do 05.2021. godine.
 • Svi natjecatelji dobit će certifikat o učešću, a najbolji radovi šalju se ispred BiH i na međunarodno natjecanje. Svi pobjednici u BiH u svakoj kategoriji dobit će vrijedne nagrade na ceremoniji proglašenja, te će se njihovi radovi dalje promovirati u medijima i na hocu.ba platformi.
Podijelite sa