Javni poziv za dodjelu sredstava za programe održivosti u 2021.g.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2021. godini.

  • Preuzmite Javni poziv ovdje: Link

Aplikacijske obrasce možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom  „Javni poziv 2021. – financiranje/sufinanciranje programa – NE OTVARATI“

  • Javni poziv ostaje otvoren 21 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 17.03.2021. godine.
  • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
  • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 / 33 / 717 – 740.
  • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
  • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.
Podijelite sa