Stipendije Republike Austrije

Stipendije su namijenjene za provođenje istraživanja u Austriji i financirane su od strane Fondacije za stipendiranje Republike Austrije.

Zainteresirani kandidati se mogu prijaviti za istraživanje u okviru završnog rada na osnovnim studijama, izrade master rada, kao i disertacije.

Trajanje programa: 1 – 4 mjeseca

Godišnji rok za prijavu: 01. ožujak i 01. rujan

Stipendija pokriva mjesečnu novčanu naknadu u iznosu od 1.050 eura, kao i troškove puta određene u zavisnosti od zemlje porijekla. Troškovi smještaja i zdravstvenog osiguranja moraju biti plaćeni od stipendije.

Napomena: Da bi mogli aplicirati za stipendiju, zainteresirani kandidati moraju biti prihvaćeni za boravak na željenoj instituciji u Austriji.

Više informacija o ovom programu stipendija možete naći ovdje.

Podijelite sa